خدمات

دکتر باب شریف

لنز چشمی

لنز چشمی

لنز داخل چشمی و بیرون چشمی، پیوند از داخل چشم، لنزهای نامرئی و رنگی بیرون چشم

بیماری حدقه

بیماری حدقه چشم

شکستگی‌های حدقه، تومورهای حدقه، عفونت حدقه، تیروئید چشمی

چشم مصنوعی

چشم مصنوعی

تغییر ظاهر چشم با پروتزهای چشمی، درمان ناهنجاری‌های چشم از بین رفته