نوشته‌ها

پلک زدن زیاد کودکان، علت چیست؟

پلک زدن یعنی باز و بسته شدن پلک‌ها به‌طور نیمه ارادی انجام می‌شود و منظور از پخش شدن اشک برای مرطوب کردن سطح چشم و تخلیه اشک ترشح‌شده قبلی به‌طرف سیستم تخلیه اشک است. ادامه مطلب …