دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک و زیبایی و لیزر - چرا مردمک دو چشم بعضی افراد با یکدیگر مساوی نیست؟

چرا مردمک دو چشم بعضی افراد با یکدیگر مساوی نیست؟

نا مساوی بودن قطر مردمک دو چشم که اصطلاحا پزشکی " anisocoria" است به ندرت روی میدهد. در صورت موجود بودن هیچ گونه تغییر شکل عنبیه یا کره ی چشم، معمولا نامساوی بودن دو مردمکدر اثر نقض درمسیرهای عصبی وابران کنترل کنندهی مردمک در عصب شماره ی3 جمجه ای(رشته های پاراسمپاتیک )یا مسیرهای سمپاتیک ایجاد می شود. ضایعات فیزیکی و مصرف بعضی ازداروها(مثلپیلوکارپین،کوکایین،تروپیکامید،اسکوپولامین)از طریق تاثیر بر این مسیرها موجب عدم تساوی دو مردمک می شوند. چنانچه مردمک کوچکتر ، غیر طبیعی باشد، تاباندن نور مستقیم به چشم موجب گشاد شدن (میدریاز) این مردمک نمی شود و در اینموارد احتمالا اختلال در رشته های عصبی سمپاتیک است.(نظیر آنچه در سندرم هورنر دیده می شود.)اما اگر مردمک بزرگ تر ،غیر طبیعی باشد در پاسخ  به نور،تنگ نمی شود و در این موارد احتمال نقض در عصب پاراسمپاتیک وجود دارد و امکان وجود فلج عصبشماره 3 جمجه ای(عصب حرکتی چشم)مطرح می شود . نا مساوی بودن خفیف مردمک (تا 0.5 میلی متر)به طور طبیعی به نحو شایعی دیده می شود.
عدم تساوی دو مردمک در حضورمنگی،کاهش وضعیت روانی وسردر شدید می تواندعلامت وجود خون ،توموریا بیماری دیگر در داخل مغز باشد. در این موارد وارد آمدن فشار بر بعضی از اعصاب حیاتی موجب نامساوی بودن دو مردمکمی شود و این وضعیت اورژانس پزشکی به شمار می آید و باید مورد درمان فوری ( واحتمالا جراحی) قرار گیرد.

آرشيو سه ساله پرسش و پاسخ موارد مرتبط با چشم پزشکي